Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2018

ButWhy
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Reposted fromOff Off viawszystkodupa wszystkodupa
ButWhy
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viawszystkodupa wszystkodupa

July 17 2018

ButWhy
5962 9c8a 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viazupamarzen zupamarzen
ButWhy
Jeżeli mężczyzna widzi silną kobietę, która radzi sobie ze wszystkim sama, powinien pogłaskać ją czule po głowie, pocałować w czoło i utulić ją do snu. Silne kobiety nie urodziły się niezniszczalne. Musiały dużo przejść i wycierpieć, aby przybrać zbroję. Niczego nie potrzebują tak, jak szansy, by poczuć się słabą i małą w ramionach mężczyzny, który im na to pozwoli.

May 23 2018

ButWhy
4085 cb1a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaazile1 azile1
ButWhy

April 09 2018

ButWhy
Profesor: - Matematyka to kobieta, należy z nią rozmawiać. Proszę powiedzieć, co mówi do pana ta całka?
Student: - Wcale nie jestem taka łatwa na jaką wyglądam?
— Politechnika Rzeszowska
Reposted fromkjuik kjuik viayourdreamscametrue yourdreamscametrue
ButWhy
2306 daaa 500
Jakub Zasada - Odmiany kawek (plakat)

April 04 2018

ButWhy
6789 3dea
Reposted fromkarmacoma karmacoma viashitsuri shitsuri

April 03 2018

ButWhy
Można żyć szczęśliwie z drugim człowiekiem nie kochając go. I można kogoś kochać, ale go nie chcieć. Nie trzeba kogoś kochać, żeby pragnąć z nim być. Ale trudno jest znieść świadomość, że to czego chcemy i to czego naprawdę chcemy, to dwie różne rzeczy. Ciężko to zaakceptować, ale takie jest życie. Życie to... bagno.
— Chirurdzy
Reposted frompensieve pensieve viasatyrlane satyrlane

March 03 2018

ButWhy
2028 1b06 500
Reposted frommakowiedz makowiedz viacoldwater coldwater
ButWhy
Jestem ukrytą klatką w napisach
końcowych.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromcapurel capurel viacoldwater coldwater
ButWhy
0919 ecbc 500
ButWhy
Pamiętaj, że czasami nasze wyobrażenie drugiej osoby niewiele ma wspólnego z tym, kim ona naprawdę jest.
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viaiga-xvl iga-xvl

February 24 2018

ButWhy
Najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło.
— W. Ziółek
Reposted fromxalchemic xalchemic viaohsoquiet ohsoquiet
9158 d69d
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaohsoquiet ohsoquiet
ButWhy
3902 a854
Reposted fromursa-major ursa-major viaohsoquiet ohsoquiet

January 14 2018

ButWhy
8921 29d8
Reposted fromaletodelio aletodelio viahysterie hysterie

December 30 2017

ButWhy
Mała, to dziwne. Raz mi się chce żyć, a raz po prostu kurwica człowieka trafia. Kładę się do łóżka i nie potrafię zasnąć, sam nie wiem czemu. Po prostu leżę i tyle. Gapię się w ten sufit i nie umiem niczego zrozumieć. I jest jakoś tak... Tęskno? Smętnie? Nie wiem. Za dużo nie wiem, Mała. Tylko jedną myśl ciągle gdzieś tam mam, w tej głowie. Że chcę do Ciebie. Że powinienem być obok Ciebie. I to tak bardzo, że ciężko wytrzymać.
Chodźmy stąd, proszę.
— Mikołaj Bajorek
Reposted fromunr-eal unr-eal viate-de-bayas te-de-bayas
ButWhy
Noc jest porą słów.
— Alessandro D'Avenia
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viate-de-bayas te-de-bayas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl