Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2018

ButWhy
2028 1b06 500
Reposted frommakowiedz makowiedz viacoldwater coldwater
ButWhy
Jestem ukrytą klatką w napisach
końcowych.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromcapurel capurel viacoldwater coldwater
ButWhy
0919 ecbc 500
ButWhy
Pamiętaj, że czasami nasze wyobrażenie drugiej osoby niewiele ma wspólnego z tym, kim ona naprawdę jest.
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viaiga-xvl iga-xvl

February 24 2018

ButWhy
Najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło.
— W. Ziółek
Reposted fromxalchemic xalchemic viaohsoquiet ohsoquiet
9158 d69d
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaohsoquiet ohsoquiet
ButWhy
3902 a854
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaohsoquiet ohsoquiet

January 14 2018

ButWhy
8921 29d8
Reposted fromaletodelio aletodelio viahysterie hysterie

December 30 2017

ButWhy
Mała, to dziwne. Raz mi się chce żyć, a raz po prostu kurwica człowieka trafia. Kładę się do łóżka i nie potrafię zasnąć, sam nie wiem czemu. Po prostu leżę i tyle. Gapię się w ten sufit i nie umiem niczego zrozumieć. I jest jakoś tak... Tęskno? Smętnie? Nie wiem. Za dużo nie wiem, Mała. Tylko jedną myśl ciągle gdzieś tam mam, w tej głowie. Że chcę do Ciebie. Że powinienem być obok Ciebie. I to tak bardzo, że ciężko wytrzymać.
Chodźmy stąd, proszę.
— Mikołaj Bajorek
Reposted fromunr-eal unr-eal viate-de-bayas te-de-bayas
ButWhy
Noc jest porą słów.
— Alessandro D'Avenia
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viate-de-bayas te-de-bayas
ButWhy
- Dorosłaś.
- Dorosłam.
- Szkoda. Bycie dorosłym jest okropne. Karuzela ciągle się kręci. A ty nie możesz zejść.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viate-de-bayas te-de-bayas
ButWhy
2215 a2c8
Anna Świrszczyńska
Reposted fromrol rol viate-de-bayas te-de-bayas
ButWhy
Ciężko nie być paranoikiem, kiedy Twoje przeczucia nazbyt często okazują się być prawdą.
— Giltley Rage
Reposted fromgiltley giltley viate-de-bayas te-de-bayas

December 28 2017

ButWhy
Najpiękniejszym widokiem jest człowiek uśmiechający się z Twojego powodu, szczególnie, jeśli jest to człowiek, który ukradł Ci choć kawałek twojego wnętrza.
Reposted frommentalstate mentalstate viaveritas1 veritas1
ButWhy
3923 37df 500
Reposted fromcocomove cocomove viaveritas1 veritas1
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

November 26 2017

ButWhy
Na świecie już się wszystko wydarzyło, nic więcej się nie wydarzy. 

November 07 2017

ButWhy
2179 5c5a 500
Reposted fromkaiee kaiee viacongreve congreve
ButWhy
Jestem silną kobietą. Ale nie jest to kwestia predyspozycji osobowościowych ani kwestia wyboru, raczej życiowych doświadczeń. Urodziłam się delikatna i krucha. To życie ukształtowało mnie na twardą kobietę. Nadal z mojego wnętrza wylewa się wrażliwość i chłonę każdą komórką piękno tego świata, wzruszając się tysiąc razy na minutę, ale wiem, że jest to zaleta, a nie wada.
Wiem też, że zawsze dam sobie radę w życiu. Czasem szybko pogodzę się z tym co mnie spotkało, a innym razem zajmie mi to dużo więcej czasu. Czasami przyjmę życiowe lekcje z pokorą, a czasem będę zbuntowana do granic możliwości. Ale wcześniej czy później - poradzę sobie. Trudności nie da się uniknąć. Jednak myślę, że najważniejsze jest żyć tak, żeby zawsze można było sobie powiedzieć:
"Dałaś radę i zrobiłaś wszystko, co mogłaś, możesz być z siebie dumna".
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle viacongreve congreve
ButWhy
Jest taka cierpienia granica, za którą się uśmiech pogodny zaczyna.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl